Sposób pobierania i transportu materiału.

Sposób pobierania i transportu materiału.

Choroby lizosomalne


Zakład Genetyki IPiN jest jedyną placówką w Polsce wykonującą komplet badań laboratoryjnych pozwalających na rozpoznanie chorób lizosomalnych

Pobierz

Choroba Wilsona(zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe)


Diagnostyka i monitorowania terapii – oznaczanie poziomu ceruloplazminy, miedzi i cynku w surowicy krwi oraz dobowego wydalania miedzi i cynku z moczem.

Pobierz

Zaburzenia metabolizmu cholesterolu

Pobierz

Wybrane przyczyny niepowodzeń ciążowych

Pobierz