Pracownia Metaboliczna

Pracownia Metaboliczna

chorobymetaboliczne@ipin.edu.pl


Zakład Genetyki przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii istnieje od 50 lat. Pracownia Metaboliczna działa od lat 70. XX wieku. Zajmujemy się diagnostyką biochemiczną i molekularną wrodzonych wad metabolizmu z dziedziny chorób lizosomalnych, zaburzeń metabolizmu miedzi oraz zaburzeń przemiany cholesterolu. Ostatnio wdrożyliśmy część badań pozwalających na diagnostykę niektórych niepowodzeń ciążowych.

Kierownikiem Pracowni Metabolicznej jest dr hab. n. med., prof. IPIN Agnieszka Ługowska, diagnosta laboratoryjny ze specjalnością laboratoryjnej genetyki medycznej oraz analityki klinicznej.


Diagnostyczne badania w kierunku wrodzonych wad metabolicznych: