QF–PCR (ang. Quantitative Fluorescent Polymerase Chain Reaction)

QF–PCR (ang. Quantitative Fluorescent Polymerase Chain Reaction)


QF–PCR (ang. Quantitative Fluorescent Polymerase Chain Reaction)

Metoda QF–PCR polega na analizie wybranych markerów genetycznych położonych na chromosomach X, Y, 13, 18, 21. Do badania QF–PCR nie jest wymagana hodowla komórkowa, dzięki czemu wynik można otrzymać już po kilku dniach.

Materiał do badań:

• amniocyty z płynu owodniowego
• tkanka trofoblastu
• krew obwodowa pobrana na EDTA

Technikę QF–PCR wykorzystuje się do:

• diagnostyki najczęstszych aneuploidii w badanych chromosomach
• identyfikacji płci w przypadku poronienia

Czas oczekiwania na wynik badania do 5 dni

Telefon kontaktowy: +48 22 45 82 572

Opłaty za badanie można dokonać bezpośrednio w kasie Instytutu lub przelewem na konto bankowe:

PKO BP 66 1020 1020 0000 1802 03 93 9394