Cytogenetyczne Badanie Prenatalne w komórkach płynu owodniowego (amniocyty) , komórkach trofoblastu, limfocytach krwi pępowinowej – KARIOTYP PŁODU

Cytogenetyczne Badanie Prenatalne w komórkach płynu owodniowego (amniocyty) , komórkach trofoblastu, limfocytach krwi pępowinowej – KARIOTYP PŁODU


Badanie kariotypu płodu

Kariotyp prenatalny – określenie liczby i struktury chromosomów płodu

Materiał do badań:

  • amniocyty z płynu owodniowego
  • trofoblast
  • limfocyty krwi pępowinowej

 

Wskazania do inwazyjnych badań prenatalnych:

Badanie należy wykonać gdy występuje większe niż populacyjne ryzyko urodzenia dziecka z aberracją chromosomową:

  • Wiek matki powyżej 35 roku życia
  • Nieprawidłowy obraz USG płodu
  • Nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych w I i II trymestrze ciąży
  • Weryfikacja nieprawidłowego wyniku z testów wolnego płodowego DNA- cffDNA
  • Urodzenie dziecka z aberracją chromosomową
  • Nosicielstwo aberracji chromosomowej u jednego z rodziców

Materiał do badania kariotypu płodu pochodzi z inwazyjnej diagnostyki prenatalnej musi być pobrany przez lekarza ginekologa i dostarczony do laboratorium – nie ma możliwości pobrania materiału w IPiN.

Przed pobraniem i dostarczeniem materiału konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie z Pracownią Cytogenetyczną.

Czas oczekiwania na wynik badania od 2 do 3 tyg. ( kordocenteza ok. 10 dni)

Telefon kontaktowy: +48 22 45 82 572

Opłaty za badanie można dokonać bezpośrednio w kasie Instytutu lub przelewem na konto bankowe:
PKO BP 66 1020 1020 0000 1802 03 93 9394