Badanie MLPA (Multiplex Ligation dependent Probe Amplification)

Badanie MLPA (Multiplex Ligation dependent Probe Amplification)


Badanie MLPA (ang. Multiplex Ligation dependent Probe Amplification)

Technika MLPA jest modyfikacją reakcji PCR i pozwala na wykrycie delecji i/lub duplikacji badanych fragmentów DNA w trakcje jednego badania.

Materiał do badań:

  • amniocyty ze świeżego płynu owodniowego
  • komórki trofoblastu
  • krew obwodowa

Badanie MLPA wykorzystuje się w:

  • wykryciu najczęstszych aneuploidii chromosomów 13, 18, 21, X i Y w badaniu prenatalnym – zestaw sond P095
  • wykryciu niezrównoważonych rearanżacji chromosomowych (delecja i/lub duplikacja) obejmujących regiony subtelomerowe w badaniach prenatalnych i postnatalnych – zestaw sond P036 i P070.

Krew obwodowa pobrana na EDTA powinna być dostarczona do Pracowni Cytogenetycznej, Zakładu Genetyki (IPiN), w przeciągu 24h. Pobrany materiał można wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej (wysyłka ekspresowa) po wcześniejszym uzgodnieniu z Pracownią Cytogenetyczną.

Istnieje możliwość pobrania krwi na miejscu (punkt pobrań IPiN).

Czas oczekiwania na wynik badania do 7 dni

Telefon kontaktowy: +48 22 45 82 572

Opłaty za badanie można dokonać bezpośrednio w kasie Instytutu lub przelewem na konto bankowe:

PKO BP 66 1020 1020 0000 1802 03 93 9394