Badanie FISH (Fluorescencyjna Hybrydyzacja In Situ)

Badanie FISH (Fluorescencyjna Hybrydyzacja In Situ)


Badanie FISH (Fluorescencyjna Hybrydyzacja In Situ)

Badanie przy użyciu metody FISH polega na wykrywaniu specyficznych sekwencji DNA w preparatach cytogenetycznych przy zastosowaniu komercyjnych sond molekularnych (centromerowych, subtelomerowych, locus specyficznych lub malujących).

Materiał do badań:

  • limfocyty krwi obwodowej
  • limfocyty krwi pępowinowej
  • amniocyty
  • komórki trofoblastów
  • •osad pochodzący z hodowli krwi obwodowej, krwi pępowinowej, amniocytów i trofoblastów

FISH wykorzystuje się do:

  • identyfikacji dodatkowego materiału genetycznego (chromosomy markerowe)
  • oceny aberracji strukturalnych (translokacji, duplikacji, delecji, addycji)
  • wykrywania submikroskopowych aberracji chromosomowych
  • diagnozowanie zespołów mikrodelecyjnych:

Zespół Di George’a
Zespół Cri-Du-Chat
Zespół Pradera-Willego/Angelmana
Zespół Smith-Magenis/Miller-Dieker
Zespół Williamsa-Beurena
Zespół Wolfa-Hirschhorna
Zespół monosomii 1p36

Czas oczekiwania na wynik badania uzależniony jest od rodzaju dostarczonego materiału.

Hodowla + FISH od 2-4 tygodni

Osad pochodzący z hodowli 2-3 dni roboczych

Telefon kontaktowy: +48 22 45 82 572

Opłaty za badanie można dokonać bezpośrednio w kasie Instytutu lub przelewem na konto bankowe:

PKA BP 66 1020 1020 0000 1802 03 93 9394