Pracownia Cytogenetyczna

Pracownia Cytogenetyczna

(22)45 82 572


Zakład Genetyki przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii istnieje od 50 lat.
Wykonujemy badania diagnostyczne technikami cytogentycznymi od 1968 roku.
Kierownikiem Pracowni Cytogenetycznej jest mgr Izabela Obodzińska  diagnosta laboratoryjny ze specjalnością laboratoryjnej genetyki medycznej.


Diagnostyczne badania cytogenetyczne:


  1. Cytogenetyczne Badania Postnatalne w limfocytach krwi obwodowej (kariotyp)
  2. Cytogenetyczne Badanie Prenatalne w komórkach płynu owodniowego (amniocyty), komórkach trofoblastu, limfocytach krwi pępowinowej – KARIOTYP PŁODU
  3. Badanie MLPA (Multiplex Ligation dependent Probe Amplification)
  4. Badanie FISH (Fluorescencyjna Hybrydyzacja In Situ)
  5. QF–PCR (ang. Quantitative Fluorescent Polymerase Chain Reaction)
  6. Badanie aCGH (ang. array Comparative Genomic Hybrydization)