Pracownia Analizy DNA

Pracownia Analizy DNA

(22)45 82 567
603 604 397


Zakład Genetyki przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii istnieje od 50 lat.
Wykonujemy badania diagnostyczne na poziomie DNA od 1988 roku.
Kierownikiem Pracowni Analizy DNA jest dr Janusz Zimowski diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją laboratoryjnej genetyki medycznej.


Diagnostyczne badania molekularne:


 1. Badanie genetycznej przyczyny poronienia samoistnego i ustalenie płci płodu.
 2. Badanie genetycznego podłoża dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD)
 3. Badanie genetycznego podłoża dystrofii mięśniowej Beckera (BMD)
 4. Badanie genetycznego podłoża rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) w tym ustalenie liczby kopii genów SMN2
  • typ I (postać niemowlęca, chroba Werdniga-Hoffmana)
  • typ II (postać pośrednia)
  • typ III (postać młodzieńcza, choroba Kugelberga-Welander)
 5. Badanie genetycznego podłoża hipercholesterolemii rodzinnej (FH)
 6. Badanie nosicielstwa mutacji wywołującej dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD)
 7. Badanie nosicielstwa mutacji wywołującej dystrofię mięśniową Beckera (BMD)
 8. Badanie nosicielstwa mutacji wywołującej rdzeniowy zanik mięśni (SMA)

Diagnostyczne badania molekularne przedurodzeniowe


 1. Diagnostyka prenatalna w kierunku dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD)
 2. Diagnostyka prenatalna w kierunku dystrofii mięśniowej Beckera (BMD)
 3. Diagnostyka prenatalna w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)